Biorąc pod uwagę wszechobecność komputerów w każdej dziedzinie życia, nie dziwi, że zostały stworzone specjalne programy umożliwiające nie tylko komputeryzacje produkcji, ale nawet jej optymalizację przy ich wykorzystaniu. System te nazywane są CIM, co stanowi skrót od angielskiego Computer Integrated Manufacturing. Firmy, które chciałby posiadać taki system u siebie powinny zajrzeć na stronę internetową www.prodart.pl. Cały system CIM składa się bowiem z szeregu mniejszych programów, takich jak CAD, CAM, CAQ czy CAP.