Umowę ustną dotyczącą prawa autorskiego zawiera wykonawca dzieła oraz jego zleceniodawca. Najlepiej jest to robić w porozumieniu z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie autorskim.

Zawarcie umowy autorskiej wymaga:

  • obecności obojgu stron, zleceniodawcy i wykonawcy,
  • danych obydwu stron,
  • obecności prawnika, jego podpisu i pieczęci kancelarii adwokackiej.

Tylko wtedy umowa będzie posiadać moc prawną, a właściciel prawa autorskiego będzie mógł wykorzystać ją w drodze postępowania sądowego, na wypadek złamania przepisów umowy.