Kancelaria notarialna w Krakowie współpracuje zarówno z osobami prywatnymi, jak i podmiotami gospodarczymi. Do częstych klientów notariuszy należą na przykład spółki handlowe, bowiem formę aktu notarialnego muszą przyjąć takie czynności jak między innymi:

  • umowy spółek (np. z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych)

  • określenie statutu spółki akcyjnej

  • zmiany wprowadzane przez wspólników (np. obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego czy przystąpienie do spółki nowego wspólnika)