System dystrybucji informacji, który udostępnia firma Comfortel umożliwia szybkie i efektywne przekazywanie informacji do Twoich klientów, za pomocą wszelkich dostępnych kanałów informacyjnych, jak na przykład: sms, telefon, mail, faks czy skype.

Jakie są zalety tego systemu?

Klienci zostaną powiadomieni o wszystkich kluczowych wydarzeniach w Twojej firmie, jak choćby promocje, czy awarie. Nie ma możliwości pomyłki, bo cały proces jest w pełni zautomatyzowany. Dzięki niemu bardzo przyśpieszy się proces przekazywania informacji.